et | en | ru

Avalehekülg

Otsi

Ülevaade

OÜ Haldusõiguse Keskus on Teie partneriks õigusalaste probleemide lahendamisel.

Meie ettevõte on turul tegev alates 1999. aastast, mistõttu omame kogemusi erinevatest vadkondadest.

Pakume teenuseid haldusõiguse, äriõiguse, võlaõiguse, asjaõiguse, perekonnaõiguse, pärimisõiguse, aga ka väärteo- karistusõigusega seotud küsimuste lahendamisel.

Esindame ning konsulteerime klienti läbirääkimistel või kohtus, koostame ja analüüsime õigusalaseid dokumente.